Inre ledarskap


Inre ledarskap handlar om förmågan att agera till skillnad från att reagera.  En person som har ett gott inre ledarskap har bättre förutsättningar att leda andra. Med andra ord: stark inifrån och ut.

Jag tänker att det är ofta vi kommer på oss själva med att låta vår inre autopilot reagera på situationer. Först i efterhand ,när vi tar oss tid att reflektera, inser vi att det inte var alls så vi ville göra, säga, agera. Autopiloten följer minsta motståndets lag – vana.

Problemet är dock att det kanske inte ligger någon grundad eftertanke i den vanan. Den vanan kanske snarare är ett försvar för att vi inte ska behöva känna obehag eller hamna i konflikt.

När vi pratar inre ledarskap så vill jag bara klargöra att det är något vi har i oss alla timmarna på dygnet. Det är inte bara i våra professionella roller – på arbetet – som det är av vikt.

Hur blir vi då goda inre ledare? Jo, till att börja med är det en process av att bland annat identifiera

– din vilja: vad är det du vill, varför och för vem

– identifikation av dina värderingar och hur de tar sig uttryck

– på vilka grunder tar du dina beslut

– vilka rädslor/motstånd har du

– vilka mönster/strategier använder du dig av

Fördelen med att ha gjort det här arbetet är att vi kan möta andra människor utifrån trygghet, autenticitet och tydlighet. Vi kan även visa sårbarhet, som även den blir en styrka.  Vi ger oss själva valet att kunna agera i stället för att reagera.

Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer.

Väl mött,

Ulrika