Coaching för företag

Personalen är oftast företagets dyraste och värdefullaste tillgång. Välmående och glada medarbetare speglar företaget, både inåt och utåt. 

När jag arbetar mot företag blir företaget kund och dess medarbetare blir klienter. Kunden presenterar syftet med att ta in en coach och vad de ämnar uppnå med detta. Nästan genomgående är det övergripande syftet en högre lönsamhet genom nöjda medarbetare.

Exempel på underliggande syften är bl.a.;

  • granska och synliggöra de värderingar som de facto genomsyrar företaget och ställa dem i relation till företagets officiella värderingar med syfte att synkronisera dessa
  • förebyggande hälsovård
  • förstärka och underlätta ledarskap
  • stöd vid rekrytering och ”det svåra samtalet”
  • erbjuda personlig utveckling

Till ekonomichefen: Genom en tilläggsinvestering i coaching möjliggörs en mätbar högre avkastning av tillgångslaget humankapital.

Till HRchefen: Det är självklart att coaching bidrar till människors- och därmed företagets utveckling. Eget, inre ledarskap är kraftfullt!

Tystnadsplikt gäller.