Etikett: autenticitet

  • Inre ledarskap

    Inre ledarskap

    Inre ledarskap handlar om förmågan att agera till skillnad från att reagera.  En person som har ett gott inre ledarskap har bättre förutsättningar att leda andra. Med andra ord: stark inifrån och ut. Jag tänker att det är ofta vi kommer på oss själva med att låta vår inre autopilot reagera på situationer. Först i…