Vilja vs ego


Är medvetenhet om vilja, dvs vad Du vill,  och att vara egocentrisk samma sak?

Vet du vad du vill?

Vet du för vem du vill?

Hur mycket vill du?

Får du vilja?

Det tycks bli svårare och svårare i vår vardag att hitta tid för reflektion på ett naturligt vis. Tiden till att hitta svaren inom oss grusas av reaktioner och kvicka beslut. Tid är en bristvara. Eller är det så att vi fyller vår tid med saker som gör att vi inte behöver reflektera? Dessutom, ju mer sällan vi reflekterar desto längre tid tar det – ovana helt enkelt.

Att vara medveten om sin vilja är inte samma sak som att vara egocentrisk. Att vara medveten om sin vilja betyder just det – medvetenhet. Det är ur medvetenhet som vi kan välja hur vi ska agera och det är ur medvetenhet som som vi förstår varför vi gör det vi gör. Vi har genom medvetenhet möjlighet till att agerar i stället för att reagera.

Som du förstår handlar vilja inte om att vara egocentrisk. Egocentrism handlar mer om självgodhet och även brist på empati. Utifrån relationen till vilja så skulle jag vilja säga att egocentrism snarare handlar om avsaknad av vilja till att medvetet förstå sig själv.

Komplicerat? Ja, men mycket intressant:)