Tänkvärt: Perception


Om vi lever utifrån hur vi uppfattar världen, kan vi då ändra vår perception för att möjliggöra ett paradigmskifte i vårt sätt att leva? 🍃

Vad känner du?

Ulrika