God fortsättning på det nya året


Ett riktigt Gott Nytt 2016 önskar jag alla.

Har du avlagt något nyårslöfte? I så fall vad? Är det viktigt med nyårslöften?

Nyårslöften fyller bara sin funktion och den hjälper oss att hålla fokus, om den finns där för att påminna oss om vad det är vi vill och om den ger en god känsla om att den går att uppnå. Då är ett nyårslöfte positivt.

Men om nyårslöftet genererar ännu ett till måste och krav. och kanske ytterligare en sak vi inte hann med. Nä, då får det vackert vara.

Så med ett gott nytt 2016 menar jag alltså: Jag önskar er alla ett år med än fler goda känslor.

Gott så,

Ulrika