Fredagsreflektionen: Att lyssna

Anette Wikströms bok Lyssnandets Kraft

Fredagsreflektionen:

Hur har du det med ditt lyssnande?
Lyssnar vi på olika sätt? Kan vi välja hur vi ska lyssna och vad är vinsten med det i så fall?
Och vad är Måns?

Glad fredag!

U&A

Varmt välkomna att lyssna här ⬇️ via Spotify