De tio psykologiska lagarna


I dag tänker jag skriva om De tio psykologiska lagarna.

Varför? Jo, jag har tidigare skrivit en del om hur vi kan välja att tänka och även känna men kanske mer ur en andlig synvinkel på sätt och vis. Här är det beskrivet ur Roberto Assagiolis perspektiv och psykologiska förklaring till hur vi kan välja att använda oss av våra sinnen. Han är trots allt Psykosyntesens grundare. 

Viljan är mycket centralt begrepp inom Psykosyntesen. (Egentligen är jag såå trött på uttrycket ”centralt begrepp” men kommer inte på ett bättre alternativ…) Viljan är ett komplext begrepp och består i sig av olika funktioner och dimensioner.

Det jag vill tala om idag är något som är en del av viljans aspekter.  Innan jag går in på det, så vill jag bara klargöra att det finns tre aspekter: den starka viljan, den goda viljan och den skickliga/smidiga viljan.  Ja, egentligen finns det fyra, då man även räknar till den transpersonella viljan.

Det jag lägger krut här är den skickliga viljan.  Den skickliga viljans viktigaste funktion är helt enkelt att få oss att använda oss
av strategier i livet som ”kostar” oss minst energi som det ser ut vid det exakta tillfället, i alla fall vid en första glimt.

Vi tar beslut och gör val både medvetet och omedvetet . Vi tar beslut spontant och ibland på ren rutin, nästan lite mekaniskt.  Men vi kan också lära oss att inta falla offer på för vårt eget inre, utan medvetet ta tag i rodret och styra åt ett uttalat håll.

Viljans makt styrs av psykologiska lagar. Det är ingen dum idé att ha kunskap om dem och jag tror att de flesta av oss faktiskt använder oss av dem oftare än vad vi tror. Den stora vinsten blir såklart att göra det på ett medvetet sätt.

Jag går jag igenom lagarna, en efter en och ger en enkel förklaring till dem.

Lag 1:Symboler, mentala bilder och idéer tenderar
att ge upphov till de fysiska förhållanden och externa handlingar som svarar
mot dem

Assagioli skriver också att ”alla idéer är handlingar i ett inledande skede.

Om jag har tankar om att jag är rädd inför ett möte i vilken form det nu må vara, så följer kroppen efter de tankar jag har… enkelt förklarat, och jag kommer in i mötet med böjt huvud och hängande armar.

Motsatsen är också sann, dvs. att jag har inspirerande tankar om mötet och visar det med min kroppshållning och blick.
Kanske även är det så att om vi länge går och tänker på att vi kan bli sjuka under en längre tid, så kommer kroppen så småningom att ”hitta på” ett sätt att bli sjuk.

Utifrån att kunna använda sig av Lag 1 på ett medvetet och positivt sätt så faller positiva visualiseringar och affirmationer under detta.
 

Lag 2:Kroppsställningar, rörelser och handlingar manar fram motsvarande mentala bilder och idéer, som i sin tur (enligt Lag 3)manar fram eller förstärker motsvarande sinnesstämningar och känslor.”

Om Lag 1 beskriver tankens makt så talar Lag 2 om kroppens makt .

Samma scenario igen med mötet.  Tankarna vill inte som jag vill. Jag känner mig orolig och nervös inför kommande möte.
Lag 2 säger då att jag då kan använda mig av kroppen som ett sätt att påverka tanken. Jag sträcker på mig inför mötet. Jag har en kroppshållning som för mig betyder styrka och självsäkerhet. Detta kan påverka vilka tankar jag får om mig själv och mötet.

Jag väljer alltså att röra mig på ett sådant sätt att det liknar sättet jag skulle vilja känna. Ja, det är också en väg in att kunna
påverka mitt sinnestillstånd.

Och varför inte slå ihop Lag 1 och Lag 2; Jag tänker att jag har gott självförtroende inför mitt möte
och går som om jag har gott självförtroende. De båda lagarna förstärker varandra.

Lag 3: ” Idéer och mentala bilder tenderar att väcka sinnesstämningar och känslor som svarar mot dem.

En inspirerande idé eller tanke kan leda oss till handling, att ta tjuren vid hornen och faktiskt göra det.

Ungefär såhär:

 Lag 1: det är tanken som påverkar kroppen och handling.

 Lag 2: det är kroppen som påverkar tanken och handling.

Lag 3: det är känslan som påverkar tanken och handling.

Det spelar ingen roll vilken väg jag väljer utan det är snarare vilken typ av människa (känslomänniska, tänkare eller kinestetisk)som avgör vilken väg som bäst passar mig.

För att aktivt använda mig av Lag 3 så kan jag ta till alla sätt som väcker känslan så stark att det tillslut leder framåt . Musik, ord, film, fantasier och dagdrömmar, för den delen, ja, det som klingar an i dig…

Pick the one you like and get in there any way you can!

Lag 4:Känslor och intryck tenderar att väcka och intensifiera idéer och mentala bilder som motsvarar
eller är förknippade med dem.”

Ja, nu blir det snurrigt för allt låter likadant!

Men det handlar om de känslor som jag redan har och hur de lätt kan bilda en negativ återkopplingsprocess. Vi tar
mötet som exempel igen: Jag är rädd för att prata inför andra människor.  Detta ger upphov till bilder av att jag gör
bort mig, eller annat misslyckande.
Dessa bilder är såklart inte särskilt bra – de är rejäla nedåtpuffar och vad mer är, de kan leda till psykosomatiska problem (enligt Lag 1), ont i ryggen, huvudet etc.

Vid det här laget känns mitt möte mer skrämmande än någonsin.

Det hela blir en ond cirkel.  Min känsla skapar en tanke eller bild, som i sin tur påverkar mitt fysiska tillstånd. Ja och så ger det upphov till ännu fler känslor.

Föreställer er då skillnaden av vad en positiv cirkel skulle leda till!

Första steget är att inse:

Jag har tankar
men jag är inte mina tankar

Jag har känslor
men jag är inte mina känslor

Jag har en kropp
men jag är inte min kropp

Lag 5: ”Behov, drifter och önskningar tenderar att väcka motsvarande mentala bilder, idéer och känslor. Bilder och
idéer utlöser motsvarande handlingar (enligt Lag 1)”

Precis som de lagar jag redan gått igenom är denna ett gissel när vi använder den negativt.

Låt oss nu säga att jag står inför den berömda Mötet och känner mig alldeles kallsvettig.  Jag kan då ”hitta på” ett för mig rationellt skäl av att jag helt enkelt måste gå hem. Skälet känns dessutom helt sant.  Det är också ett omedvetet sätt, en strategi, för att inte behöva närma mig anledningen till de negativa känslorna. I stället slår jag bort dem med min ”på hittade” strategi och förtränger det obehagliga.

Lag 6:Uppmärksamhet, intresse, bekräftelse och upprepningar förstärker de idéer, fantasibilder och psykologiska mönster som de är samlade kring.”

Jag har för mig att man brukar säga något i stil med:

En gång är ingen gång

Två gånger ett försök

Tre gånger en tendens

Det är lite vad en här lagen talar om. Ju mer uppmärksamhet vi ger våra tankar och idéer, desto starkar blir de och desto snabbare plockar vi upp dem och noterar dem.  Det vi ger vårt intresse och vår energi  blir mycket närvarande i vårt liv. Känslan och bilden av det blir större, klarare och skarpare.

Upprepningen av vårt intresse är som att slå hammaren på en spik; den tränger igenom och fastnar. Kanske för gott.

Kunskapen om denna lag är att vi bl.a. kan tillämpa något som så fint kallas substitution. Med detta menas att vi med
viljan väljer att ersätta de ”negativa uppmärksamhetstjuvarna” med något positivt. Ju mindre uppmärksamhet tjuvarna får desto mindre makt har de över oss.

Lag 7:Upprepning av handlingar förstärker lusten till ytterligare upprepningar och gör det allt lättare att utföra dem, tills de utförs omedvetet.”

Det här blir resultatet av Lag 6.  Vi har lagt oss till med en vana!
Vanor har dessvärre ofta en benägenhet att begränsa oss och göra som ”vi alltid har gjort”.

Här är det viktigt att plocka in eget ansvar! Vi är trots allt själva ansvariga för de vanor vi lägger oss till med, end of story.

Lag 8: ”Alla de olika funktionerna och deras många kombinationer i komplex och delpersonligheter
skaffar sig sätt att nå sina syften utan att vi märker det och oberoende av och även mot vår medvetna vilja.”

Den här lagen handlar om vårt undermedvetna och dess verksamhet som satts igång.  Den talar om att den mentala idén vi har om
det syfte vi vill uppnå, sätter igång vårt undermedvetna som genast styrs mot uppnåendet av det. Som om vi har en inneboende kraft/makt som styr oss, negativ eller positiv beroende på syftet.

Bildligt sätt beskrivs denna lag ofta ur perspektivet av hur våra muskelrörelser fungerar.  Om mitt mål är vicka på tårna så sker ett
enormt händelse flöde i kroppen – från hjärnan, via impulser genom fibrer ända ner till tårna – och det är Jag inte medveten om. Det har skett ett enormt samarbete bortom min vetande. Allt jag ville var att vicka på tårna. Jag behöver inte heller vara särskilt vältränad för att klara av det heller.

Personligen tycker jag verkligen att detta är en andlig lag och jag vill nämna det även om jag sa att skulle titta på det ur ett rent psykologiskt perspktiv.  I och med det att vi uttalar ett mål, ett syfte med vad det är vi vill (stort eller litet) så sätter det undermedvetna (eller varför inte det övermedvetna?)genast i gång med processen att ta sig dit. Det intressanta är ju att se det flödet som sker efter det att vi satt vårt sikte på målet.  Kanske får vi idéer och aha-känslor? Kanske träffar vi just ”rätt” människa vid ”rätt” tillfälle?  Detta ska dock inte blandas ihop med att låta våra känslor och impulser härja vilt utan hämningar – det är något annat.

Men som alltid, vi själva är ansvariga för att sätta syftet/målet.

Lag 9: ”Drifter, begär, önskningar och känslor kräver att få komma till uttryck.”

Här vill jag bara inflika att jag inte pratar om dessa lagar ur en patologisk synvinkel.  Negativt ja, men ur ett friskt perpektiv!

Önskningar, längtan, drifter är vårt psykologiska livs motor men vi bör granska deras natur, anledning/orsak ordentligt.
Alla våra drifter vill nämligen komma till uttryck men det säger sig självt att det inte går! Det är dock av största vikt att erkänna dem – om så bara för sig själv – och inte stoppa undan dem i någon låda på vinden. De har då en tendens att växa och växa och växa, tills de med en oerhörd kraft visar sig och tar plats utan att vi medvetet har valt det.  Det kan visa sig som psykosomatiska
rubbningar i kroppen, depression eller utspel som tar oss på sängkanten och med katastrofala följder om det vill sig illa.

Så vi får helt vackert värdera och välja vilka drifter och önskningar vi vill lägga krut på och hur vi ska ge uttryck åt dem. (Lag 10)

Lag 10:De psykologiska energierna kan ta sig uttryck, 1. direkt (utlopp – katarsis), 2. indirekt genom symbolhandlingar,        3. genom transmutation.”

Jorå, så det var helt vanliga ord – solklart….

1.     Ja, det är helt enkelt ett direkt och naturligt sätt att tillfredställa
mina grundläggande behov. Detta är visserligen sant, men inte alltid så enkelt
eftersom alla behov inte kan tillfredsställas samtidigt.  Jag måste värdera och prioritera!

2.     Ett bra exempel på en symbolhandling är att få boxa loss ordenligt på en boxningssäck
istället för på chefen, lillebrorsan eller vem det nu är jag är arg på.

3.     I Wikipedia förklaras transmutation som ”när ett grundämneomvandlas till ett annat”, eller”transmutation     övervägs även som en möjlig åtgärd för att reducera mängden radioaktiva isotoper och därvid delvis nyttiggöra radioaktivt avfall.”

Utifrån vårt perspektiv så skulle man kunna beskriva det som när konstnärer använder sig av sina outtryckta behov för att     skapa underbar konst, dvs att de genom konsten hittar ett sätt att uttrycka alla sorters känslor och behov.

Eller när du eller jag släpper loss våra känslor i duschen och utrycker behoven i skönsång (?)och kommer i kontakt med något ”mer än”…. Vad jag menar är att behoven ger upphov och resulterar i något större och mer expanderat än vad de var menade med från början.

Ja, det här blev många ord. Jag tror dock att det är viktigt att veta hur vi medvetet och omedvetet använder oss av våra sinnen.  Allt jag har skrivit om kan ju användas på ett positivt, medvetet och strategiskt sätt – en positiv och kreativ spiral där
gott föder gott. Men det är inte alltid lätt att stå kvar i tillit och i det positiva och även då är dessa lagar en påminnelse om hur vi kan använda medvetet av oss själva!

Vill du få hjälp med din personliga resa, boka tid här.

Läs mer om ” Ett meningsfullt liv” eller varför inte om ”Kontraaffirmationer”

Gott, nu får dagen fortsätta!

Ulrika