Uppvaknande vs upplysning som jag ser det….


Jag har precis avslutat en intensiv helg på Inre Harmonimässan.  Jag är väldigt glad att jag har fått vara en del av den!

Men det var speciellt in sak som slog mig och det tänker jag kort ta upp nedan.

En återkommande fråga var nämligen: VEM kan göra arbetet ÅT MIG?  D.v.s; vem (alltså inte jag själv) kan göra mig upplyst?

Frågan var inte, vem kan hjälpa mig med denna process, utan det verkades finnas en uppfattning om att detta med upplysning och andlighet låg i någon annans makt att ge.

Jag tycker att mönstret verkar det samma oavsett vad vi kallar det och utifrån vilket perspektiv vi kommer ifrån.

Mitt svar är helt enkel att det bara är du själv som kan ”öppna upp” dig helt och hållet för att nå upplysning.

Det är helt möjligt att vara en andlig person utan att ha gjort ett arbete med sig själv. De finns många människor som har andliga och transpersonella upplevelser utan att ha gjort den ”inre resan”. Jag är dock av den uppfattningen att det krävs båda för att bli en medvetet upplyst person.  Ju mer grundad jag är i mig själv desto mer tillgång får jag till det andliga.

Genom mig själv når jag sk upplysning.  Det är det egna arbetet som ska knoppa och blomma för att sedan bära frukt. Det är min absoluta övertygelse!

Ett av de första stegen är att gå igenom barndomen och hur jag som barn förhöll mig till livet. Vilka var mina överlevnadsstrategier och vilka var de signifikanta människorna runt omkring mig? Hur var min relation till dem? Vad längtade jag efter som barn, och vad fick jag ge upp?

Hur påverkar detta mig idag? Vilka strategier/delpersonligheter använder jag mig av idag som resultat av barndomen. Hur främjar eller hindrar mig dessa idag.

Vilka relationer behöver jag läka? Med att läka, menar jag att hitta en försoning inom mig själv gentemot de personer som jag behöver förlåta. Inre förlåtelse är minst lika kraftfull som yttre. Jag behöver inte alltid göra det i direktkontakt med personen i fråga. Ibland är det även inte fysiskt möjligt.  Det handlar om mina känslor och vad de gör med mig.

Och som en summering av allt detta; medvetenhet!

När jag läser böcker, bloggar och andra skrifter som handlar om kosmisk initiering eller personligt och själsligt uppvaknande så slår det mig faktiskt: det handlar om personlig utveckling. I princip handlar allt om att vända blicken inåt och ta en rejäl titt på sig själv!

När själen kallar, vet  jag!

Ulrika