Fredagsreflektionen: Spelregler

Schackspel tydliggör vikten av goda spelreler

FREDAGSREFLEKTIONEN: 

Vilka spelregler uppskattar du?

Om det är så att tydliggjorda, överenskomna och accepterade spelregler bidrar till trygghet, engagemang och kreativitet, vill inte alla ha det då? Eller?

Eftersom vi alla har behov av att känna att vi tillhör så anpassar och formar vi oss ofta ganska snabbt efter rådande norm. Då kan man tänka sig att det garanterat är mer lönsamt om det är ett öppet relationsklimat i gruppen eller teamet med uttalade och accepterade spelregler som vi anpassar oss till. 

Hur ser spelreglerna ut runt dig och har du egna inre spelregler som känns extra viktiga för dig att leva efter?

Trevlig helg och god lyssning,

Ulrika & Anette

,