Fredagsreflektionen: Självdisciplin

Självdisciplin är som en muskel, den behöver tränas.

Hur vältränad är din självdisciplin? 

Om du skulle träna upp den ännu mer, vad skulle det innebära för dig? Hur vet du att du använder den för ditt bästa? Är din självdisciplin så pass välstretchad att du både kan gasa och återhämta? 

Ja, i det här avsnittet klurar vi kring muskeln, självdisciplin….

God lyssning,

Ulrika & Anette