Fredagsreflektionen: Ödmjukhet

Inspelning av Fredagsreflektionen och avsnittet om ödmjukhet.

Fredagsreflektionen: 

Vad är ödmjukhet för dig?

Vilka kvaliteter tänker du spontant på när det kommer till på ödmjukhet? Är det en medfödd inställning eller är det något vi medvetet kan välja? Finns det någon baksida med att vara ödmjuk?

När kände du dig ödmjuk senast och i vilket sammanhang?

Välkomna att lyssna till senaste avsnittet om ödmjukhet 🎧

#ödmjukochsjälvklar

Glad Pingst 🌱☀️🍃

Ulrika & Anette