Fredagsreflektionen: Beteendekompetent

Vad döljer sig bakom våra masker och våra beteenden?

Hur skulle ökad medvetenhet om vilket motiv som ligger bakom vårt beteende kunna underlätta… för oss själva… och i våra relationer?

Tänk om….det var möjligt att uttrycka vårt motiv med vårt beteende? Vad skulle hända då? Som att tala om att vi är stressade istället för att bete oss och hoppas, förvänta oss eller t.o.m. utgå från att omgivningen ska fatta.

För nog är det så att Jag beter mig, Du beter dig, Alla beter sig, och mitt i allt detta ska vi bete oss tillsammans i alla möjliga olika situationer och relationer.

Så kan vi öka vår beteendekompetens?

Tänk om det är möjligt?

Glad fredag!