EN-VIS


EN-VIS

Vad betyder det att vara vis? Synonymer till ordet vis är: klok, insiktsfull, klarsynt, erfaren, lärd, förståndig, förnuftig, vettig m.fl.Att vara vis är dock är dock en djupare förmåga än just dessa ord. 

Alla strävar efter vishet men ingen är överens om vad ordet betyder, enl Carl-Reinhold Rudbeck,  svensk litteraturvetare, kritiker och skribent.

Men, kanske kan vi dock vara överens om att Vis handlar om  förmågan att omsätta- egenskaper som klokhet, klarsynthet, erfarenhet och förnuft i sitt liv.

Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946 – vilken är den mest använda – är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.”

Nya siffror från Försäkringskassan visar att psykisk sjukdom ökar för tredje året i rad.

2012 var 48 000 personer sjukskrivna för psykisk ohälsa, nu är siffran på 71 000. Närmare fyra av tio stockholmare som sjukskriver sig gör det på grund av psykisk ohälsa.

Stress påverkar alla delar av livet både fysiskt och psykiskt, det vet vi alla. En gång i tiden var stressreaktionen avgörande för att överleva när vi levde i grottor och var ute och jagade på savannen. Våra kroppar och vårt inre system har tyvärr inte följt den allmänna utvecklingen i vår värld och därför får vi samma stresspåslag i kroppen än idag. Hjärnan letar upp ett potentiellt  hot (farligt djur) och benämner det kanske ”jobbet”. Hjärnan kan inte skilja på riktiga hot och hot som bara finns i dina tankar. Resultatet blir fullt påslag…

”Tänk om jag blir av med jobbet”

”Tänk om jag har gjort fel val i livet”

”Tänk om jag inte hinner med allt som jag måste hinna med”

”Tänk om jag är en dålig förälder”

”Tänk om jag inte är lycklig”

Viss mått av stress gör oss alerta och vakna. Stress blir skadligt, både den verkliga och den tänkta, när vi befinner oss i det över tid. 

Ett av många syften med att arbeta tillsammans med en coach är att faktiskt sortera upp och syna sådana här tankar, att få  hjälp att kartlägga och ge känslorna och tankarna nya perspektiv. Få hjälp att se skogen för alla träd, är en vanlig symbolik – väl så klok.

Därför tycker jag coachande sessioner à la EN-VIS handlar om att få syn på sina egna mönster, egna vilja och egna längtan. EN-VIS handlar om en konkret väg till att ta eget ansvar för sitt välmående. EN-VIS handlar om att bli vis i sig själv.

Endast genom oss själva kan vi påverka andra.

Allt gott,

Ulrika