Vem behöver coaching?


Jag tror i princip att alla människor skulle må bra av lite coaching. Det är inte alltid så lätt att sortera och strukturera våra liv i den snabba vardag vi lever i. En alldeles uppenbar symbolik blir: det är inte lätt att se skogen för alla träden.

Det är heller inte lika självklart att ta den tid det krävs för att i lugn och ro reflektera över hur jag tar mig an mitt liv;

  • Hur tar jag beslut?
  • Vad grundar jag mina beslut på?
  • Vad eller vilka är det starkaste påverkande krafterna i mitt liv?
  • Hur låter jag dessa påverka mig?
  • Vad vill jag med mitt liv?
  • Vad vill jag härnäst?
  • Varför hamnar jag i de situationer jag gör?
  • Jag sitter fast i min nuvarande situation – vad än den må vara- och önskar ta mig vidare!
  • Jag trivs inte!
  • Jag vill leva ett liv som är sant för mig! Hur?

Som ni förstår kan listan bli hur lång som helst.

Dessa är viktiga frågor! Ja, kanske till och med livsviktiga och ofta är de ihop kopplade med en ansenlig mängd ångest.  Vi upplever det som en obalans i oss. Varför?

Jo, frågorna är själsliga! Med det menar jag att frågorna kommer från vårt innersta jag, från vår essens – från vår själ! Det har genom åren uppstått en diskrepans mellan mitt syfte och så som livet ter sig idag . NU är jag mogen att titta på det och därför slår själen larm.

Det kan gälla saker som att våga stå upp för sig själv. Att våga säga nej. Att våga ta plats. Att få känna sig betydelsefull .

Ibland handlar det ”bara” om att ta sig från A till B på arbetet – förändring, föredrag, presentation, byte av uppgifter, hjälp att hålla fokus.  Dessa är icke desto mindre ”livsviktiga”, d.v.s viktiga för livet!

I och med det att vi börjar ställa oss dessa frågor är det gott att få stöd och vägledning i den processen. Som jag sa tidigare så väcker de en massa känslor som kan vända upp och ner på mycket.  Coaching hjälper till att hålla blicken inåt
och hålla balans i sökandet efter målet. Coaching vägleder dig på stigen i skogen, mellan och runt alla träden, för att inte gå vilse och tappa målet ur sikte.
Alla har vi ett eget ansvar för de liv vi lever och det kan vara en smärtsam insikt, men (återigen)” livsviktig”!

Vi har makten att förändra oss själva – våra strategier, förhållningssätt, tankar – genom detta förändrar vi även vår omgivning.

Det överordnade syftet är som alltid: välmående!

Allt gott,

Ulrika