Etikett: agera

  • Vilja vs ego

    Vilja vs ego

    Är medvetenhet om vilja, dvs vad Du vill,  och att vara egocentrisk samma sak? Vet du vad du vill? Vet du för vem du vill? Hur mycket vill du? Får du vilja? Det tycks bli svårare och svårare i vår vardag att hitta tid för reflektion på ett naturligt vis. Tiden till att hitta svaren…

  • Inre ledarskap

    Inre ledarskap

    Inre ledarskap handlar om förmågan att agera till skillnad från att reagera.  En person som har ett gott inre ledarskap har bättre förutsättningar att leda andra. Med andra ord: stark inifrån och ut. Jag tänker att det är ofta vi kommer på oss själva med att låta vår inre autopilot reagera på situationer. Först i…