Tack för en inspirerande vår


Idag vill jag tacka alla som har kommit till mina öppna föreläsningar och för att ni bidragit till att de har blivit roliga och dynamiska.

Jag arbetar som samtalscoach, föreläsare och utbildare. Den röda tråden är det personliga ledarskapet, och i det ämnet faller, utifrån mitt perspektiv, även bemötande, retorik och service. Egentligen är det väl så att genom att känna oss själva, våra behov, styrkor och mål möter vi vår omgivning på bästa sätt.  

Att ta reda på vilka vi egentligen är, vad vi vill och varför är som att vattna ett träd med extra näring. Stammen blir starkare och klarar när det blåser, även när det blåser rejält. Med en starkare och friskare stam blommar trädet till fullo under våren.

Det är detsamma med oss människor. När vi står stadigt med båda fötterna i marken, är vi bättre rustade att hantera det som livet slänger i vår väg. Dessvärre finns det inga quick-fix, och därför är det så fiffigt att det finns delmål.

”Står man vid målet ångrar man inte resans möda och besvär” Aristotoles

Ulrika