Själens retorik


Den 24 maj håller jag den andra av två öppna föreläsningar på Hälsans Hus i Stockholm: Själens Retorik

Den första ”Vårboosta dina tankar” handlade om hur vi kan främja de tankar vi vill tänka mest med några enkla knep. Men framför allt handlar det om att inse hur ens egna tankegångar går och bli medveten om dem.

Men tankar är ju bara EN del av oss. Vi har ju så många fler dimensioner, som känslor t.ex. Eller varför inte mer än så…själen.

Min andra föreläsning ”Själens Retorik” går av stapeln den 24 maj, kl. 15:00 – 17:00. Även den på Hälsans Hus på söder i Stockholm

Retorik handlar om konsten att övertyga. Det är precis vad vår själ arbetar med… hela tiden..

Själen fungerar som vår inre kompass och ger oss guidning och ledning. Själen använder sig av ett avskalat och explicit språk och borde vara det enklaste språket att förstå. Men just så enkelt är det inte att förstå. Eller kanske ska jag säga; just så enkelt är det inte att lyssna. Vi har, i vår värld vi lever i, övergått från att  lyssna till faktorer  så som prestation, rädsla för att misslyckas och andra yttre attribut,snarare än att lyssna till vad själen, kroppen, känslan och tanken säger oss. När vi över längre tid väljer att inte lyssna inåt blir det en konsekvens. Retorik handlar om konsten att övertyga! Det är precis vad själen gör och tar till de medel som är tillgängliga. Tricket är, för oss, att lyssna inåt.

Ett av de sätt som själen kommunicerar via är vår intuition. Ni vet, känslan av att veta något utan att riktigt veta det.Vi blandar ofta ihop intuition med rädsla och därför att det gott att hitta hur intuitionen talar till just dig. Språket är lika individuell som du är, som jag är.

Genom att hitta sin inre kompass och följa dess vägledning ger vi oss möjlighet att leva i linje med vårt syfte. Tricket är att våga öppna sig och lyssna inåt.

”Den som segrar över sig själv är mäktig” Lao Tzu

”Lycka är ackumulerandet av det goda” Buddha

Anmälan görs till ulrika@ulrikagustafsson. Föreläsningen kostar 120 kr och betalas på plats.

Varmt välkomna

Ulrika