Fredagsreflektionen: Förändring

Inspelning av Fredagsreflektionen och avsnittet om förändring

Fredagsreflektionen:

Hur hanterar du förändring?

Har du funderat över hur du hanterar en förändring?  Är du snabb att anamma nya sätt eller behöver du tid att reflektera? Gör du oftast på samma sätt eller beror det på? Vad är skillnaden i så fall?  Är det en styrka att vara förändringsbenägen eller kokar allt ner till tid? Hur är det för dig, helt enkelt?

Glad fredag,

Ulrika & Anette