Citat inför Flowföreläsning


Nu så här inför föreläsningen om FLOW så kom jag ihåg det här otroligt bra citatet om misslyckande. Rädsla för misslyckande är ju en av de största hindren för att lyckas…

”Misslyckanden är blott möjligheten att mer
intelligent börja om från början igen. Det finns inget diskrediterande i ett
ärligt misslyckande, däremot är det diskrediterande att hysa fruktan för att
misslyckas.”

  Henry Ford, Ford Motor Company