Vanor

En upptrampad stig blir till en vacker väg.

Fredagsreflektionen avsnitt 30: Vanor.
Vilken stig vill du trampa upp till en vacker väg?