Trygghet

Trygg att stå stark i sig själv, precis som en blomma.

Fredagsreflektionen:
Vad är trygghet för dig?

Hur agerar du när du känner dig trygg – hur låter dina tankar och hur känns det i kroppen? Hur är motsatsen? Kan man bli för trygg och vad innebär det i så fall. Och, har du vid något tillfälle inte vågat ha tillit, i rädsla för att jinxa trygghet?
Hur kan du ge dig själv de bästa förutsättningarna för att ha tilltro till dig själv?

God lyssning och trevlig helg
Ulrika & Anette