Sårbarhet

Dimhöljd vik döljer solen, precis som rädslan för sårbarhet dimmar glädje