Fredagsreflektionen (1)

Inspelning av Fredagsreflektionen och ämnet Präktig